Projektist

Projekt “Noorsootöö koolides” (Youth work in schools – YWIS) arendab noorsootööd haridusasutustes. Eesmärk on määratleda noorsootöö roll ja võimalused koolides. Teine eesmärk on integreerida mitteformaalse hariduse võimalused formaalsesse haridusse ja integreerida noorsootöö eesmärgid õppekavadesse. YWIS parandab noorsootöö kvaliteeti nelja teema kaudu: jätkusuutlik areng, demokraatiaharidus, töö õpilaste heaolu nimel ja kogukonnatunde tugevdamine.

YWIS korraldab riikidevahelisi kohtumisi, seminare ja koolitusi ning avaldab materjale ja aruandeid noorsootöö kohta koolides rahvusvaheliseks kasutamiseks. Lisaks sellele teeb iga partner koostööd kohalike asutustega ja levitab tulemusi riiklike võrgustike kaudu.

Pärast projekti lõppu on noorsootöö koolides, partnerorganisatsioonides ja -piirkondades paremini tuntud. Luuakse koostöö koolide ja noorsootööorganisatsioonide vahel, et hõlbustada ja arendada noorte mitteformaalset haridust. Noorsootöö on paremini integreeritud koolide õppekavadesse ja tavadesse. Projekt aitab tugevdada noorsootöötajate pädevusi ja uuendada koolides tehtava noorsootöö sisulist poolt.


Projekti nimi: Youth work in schools, YWIS

Projekti kestvus: 1.9.2022 – 31.8.2025

Finantseerimine: Erasmus+ Cooperation partnerships in youth KA220-YOU

Juhtivpartner: South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk (Soome). Teised partnerid: Freguesia de Vila Boa do Bispo (Portugal), University of Thessaly (Kreeka) ja Saaremaa Noorsootöö Keskus (Eesti). Muud partnerid: Mikkeli linnavalitsus (Soome).

Rohkem infot: xamk.fi/youthworkinschools


Jälgi meid sotsiaalmeedias

@YWIS2022


Kontaktid

Marita Mattila
Projektijuht
marita.mattila@xamk.fi
+358 50 312 5094

Miguel Carneiro
Projektijuht
mjoaotcarneiro@gmail.com

Ioannis Kozaris
Teadur, projektijuht
ikozaris@uth.gr
+30 69 512 21840

Anneli Meisterson
Projekti koordinaator
anneli.meisterson@saarenoored.ee
+372 5347 0011

Saila Heiskanen
Projekti spetsialist
saila.heiskanen@xamk.fi
+358 50 448 8080

Veronica Hellström
RDI spetsialist
veronica.hellstrom@xamk.fi
+358 50 337 0209

Tiina Luks
Projektijuht?
tiina.luks@saarenoored.ee?????

Liis Kaal
Projekti koordinaator
liis.kaal@saarenoored.ee
+372 5647 1726

Beatriz Ribeiro
Projekti koordinaator
beatriz.ribeiro@crius.pt
+351 935 333 929

Eve Aasa
Projekti liige
eve.aasa@saarenoored.ee?
(+372) 56454235

Vicky Kozari
Projekti koordinaator
vickykoz95@gmail.com
+30 698382 7904