Projektist

Projekt “Noorsootöö koolides” (Youth work in schools – YWIS) arendab noorsootööd haridusasutustes. Eesmärk on määratleda noorsootöö roll ja võimalused koolides. Teine eesmärk on integreerida mitteformaalse hariduse võimalused formaalsesse haridusse ja integreerida noorsootöö eesmärgid õppekavadesse. YWIS parandab noorsootöö kvaliteeti nelja teema kaudu: jätkusuutlik areng, demokraatiaharidus, töö õpilaste heaolu nimel ja kogukonnatunde tugevdamine.

YWIS korraldab riikidevahelisi kohtumisi, seminare ja koolitusi ning avaldab materjale ja aruandeid noorsootöö kohta koolides rahvusvaheliseks kasutamiseks. Lisaks sellele teeb iga partner koostööd kohalike asutustega ja levitab tulemusi riiklike võrgustike kaudu.

Pärast projekti lõppu on noorsootöö koolides, partnerorganisatsioonides ja -piirkondades paremini tuntud. Luuakse koostöö koolide ja noorsootööorganisatsioonide vahel, et hõlbustada ja arendada noorte mitteformaalset haridust. Noorsootöö on paremini integreeritud koolide õppekavadesse ja tavadesse. Projekt aitab tugevdada noorsootöötajate pädevusi ja uuendada koolides tehtava noorsootöö sisulist poolt.


Projekti nimi: Youth work in schools, YWIS

Projekti kestvus: 1.9.2022 – 31.8.2025

Finantseerimine: Erasmus+ Cooperation partnerships in youth KA220-YOU

Juhtivpartner: South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk (Soome). Teised partnerid: Freguesia de Vila Boa do Bispo (Portugal), University of Thessaly (Kreeka) ja Saaremaa Noorsootöö Keskus (Eesti). Muud partnerid: Mikkeli linnavalitsus (Soome).

Rohkem infot: xamk.fi/youthworkinschools


Jälgi meid sotsiaalmeedias

@YWIS2022

@YWIS-Youth work in schools


Kontaktid

Mervi Hotokka
Projektijuht
eesnimi.perenimi@xamk.fi
+358 50 524 7429

Anneli Meisterson
Projekti koordinaator
anneli.meisterson@saarenoored.ee
+372 53 470 011

Saila Heiskanen
Projektispetsialist
eesnimi.perenimi@xamk.fi
+358 50 448 8080

Ioannis Kozaris
Uuringute korraldaja, projektijuht
ikozaris@uth.gr
+30 69 512 21840

Francisco Carneiro
Projekti koordinaator
franciscomtteixeira@gmail.com
+351 935 333 929